PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » Partove Noor » PN1109 57 Min My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
Manufacturers
What's New? more
مجموعه آثار ۲۳
مجموعه آثار ۲۳
$30.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
نيايش و نياز ۱
[PN1109 57 Min]
$5.00


نيايش و نياز (۱)

مباحث و مسائل ذيل در اين گفتگو مطرح و بررسى گرديده است:

  • معناى نماز در ايران باستان، زبان پهلوى و بعد از ورود اسلام به ايران.
  • تفاوت‌هاى معنائى صلات در زبان عربى با نماز در زبان فارسى؟
  • صلات و تسبيح پرندگان بال گشوده در اوج آسمان!
  • جايگاه صلات در قرآن، سنّت رسول و سيره اهل بيت.
  • چرا قرآن به جاى خواندن نماز، بر اقامه آن تأكيد مي‌كند و اقامه چيست؟
  • نماز و نيايش در آئين‌هاى ابراهيمى و ساير اديان.
  • ارتباط صلات با صلوات و سه نوع ارتباط افقى، بالا به پائين، و پائين به بالاى انسان!
  • راهكار‌هاى قرآنى براى اوج بخشيدن به ارتباط با خدا (حضور قلب و حواس).
  • وقت شناسى در نماز و ضرورت اداى به موقع آن.
  • نماز شكسته آيا معنائى در دنياى امروز دارد؟

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Thursday 14 May, 2015.
Reviews
Shopping Cart more
2 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
1 x قرآن و انسان
1 x دين و آزادى
3 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۱
2 x پژوهشى در پرتو قرآن ۶
3 x مجموعه آثار ۱
1 x نقش آفرینانی که رفتند
5 x مجموعه آثار ۱۹
1 x نورى‌ زاد و شكست طلسم ترس
3 x مجموعه آثار ۳
1 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
1 x شصت سال خدمت و مقاومت ۲ جلد
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
2 x تعصب و توحش
1 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
1 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۲
4 x ازدواج موقت و اركان خانواده
1 x شرحى بر سوره عنكبوت و روم
4 x اصلاحات و نوگرائى دينى
2 x مجموعه آثار ۵
4 x مجموعه آثار ۲۰
1 x قرآن حكيم جلد ۳
2 x اجبار یا آزادی در تغییر دین
1 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
5 x مجموعه آثار ۲۳
2 x فقيهان و فرهنگ جامعه
3 x قرآن حكيم جلد ۶
1 x قرآن حكيم جلد ۴
1 x مجموعه آثار ۲۴
4 x قرآن حکیم جلد ۱
2 x آزادى در قرآن
2 x اسلام شناخت و اسلام شعار
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۲
2 x مجموعه آثار ۹
1 x كدام اربعين؟
1 x ارتباط با خدا
2 x هاشمى رفسنجانى نقشى نيمه تمام
3 x مجموعه آثار ۱۳
2 x بازگشت به قرآن جلد ۳
1 x آغاز آفرينش انسان
1 x بحثى در اعتبار احاديث و روايات
4 x مجموعه آثار ۷
1 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
1 x سيماى ظاهر و باطن آدمى
1 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۲
1 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
1 x ايران و پذيرش اسلام
4 x مجموعه آثار ۲۱
1 x دين و دموكراسى
2 x تحويل سال نو و تحولات جامعه مدنى
1 x تحليلى از سخنان پاپ بنديكت در مورد اسلام ۱
2 x تعقل و تعبّد
6 x مجموعه آثار ۶
1 x اوصاف آدميان ۲
1 x گردآورى قرآن
1 x پاسخ به شبهاتى عليه قرآن ۱
2 x قرآن و مفهوم جهاد
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۲
1 x مقاومت در برابر مصيبت‌ها
1 x قرآن و نعمت خوف
1 x پاسخ به سؤالات علمي درباره قرآن
2 x در راه سبز آزادى
1 x تحليلى بر تحولات اخير آمريكا
1 x متدولوژى تدبر در قرآن
2 x چرا بازرگان نخست وزيرى را پذيرفت؟
1 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۲
1 x شخصيت بالغ
1 x دروغ و نقش آن در دين و دنياى ما
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۳
1 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱
3 x مجموعه آثار ۱۴
1 x قرآن حكيم جلد ۲
1 x اشكها و لبخندهاى هسته‌اى
2 x شورا و بيعت
1 x رهائي از ترس و اندوه
1 x فلسفه قربانى و قرن ما
1 x رهروان تازه سفر كرده راه مصدق
2 x مجموعه آثار ۱۱
1 x رقابت‌هاى ورزشى و رشد انسانى
2 x اسلام رحمانى ۱
3 x شرحى بر دعاى كميل
2 x بحران سوريه و عوارض آن
1 x جايگاه اخلاق در انديشه دينى ۲
2 x مجموعه آثار ۴
3 x بازگشت به قرآن جلد ۴
1 x در معنا و مفهوم صلات
1 x انقلاب در ارزيابى ۴۰ ساله
3 x Sublime Quran
1 x انتخابات و مشروعيت حكومت ۱
1 x عشق در عرفان و قرآن ۲
1 x مثلث مليّت مذهب و مدرنيته
1 x اشغال ايران و نقش اهل بيت پيامبر
1 x پرسشها:سگ، اقليتهاى جنسى، ديه، سنگسار
1 x پیام حسین(ع) برای نسل امروز
1 x اسلام و انحرافات روحانيت ۲
1 x علم و دانش قبل و بعد از اسلام در ایران
1 x پیامبران در جوامع بشری
1 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۱
2 x پالايش آدمى
1 x تعصـّب
2 x ترامپيسم و چالشهاى دمكراسى
1 x اهداف نهضت حسينى و شرايط زمانى امروز ما
1 x نگاه حمد و ستايش به جهان‌آفرين ۱
1 x ناامنى در حريم امن
2 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱
2 x نيايش و نياز ۳
1 x رانت خوارى‌هاى كلان
1 x مذاكره با دگرانديشان از ديدگاه دينى
1 x همگرائى و واگرائى ملى ۲
1 x چهلمين سالگرد مرحوم طالقانى
1 x ارتباط دين و دانش
1 x تصوير خشن و خصمانه از اسلام
1 x مترجمين ممتاز قرآن به زبان انگليسى
1 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۱
1 x محرّم از منظر آزادى و امنيت
1 x غم و شادى در شريعت
1 x غزه قربانى قدرت و غرور نژادى ۲
1 x هزينه آزادى و رهائى
2 x حكمت سخن ۲
1 x مشيـّت الهـى
1 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۲
2 x تحوّلات اخير و حقوق متقابل مردم و حكومت
2 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۲
1 x بحران ديندارى غيراخلاقى
1 x مجموعه آثار ۲
2 x مجموعه آثار ۱۰
1 x نيايش و نياز ۲
1 x حكمت سخن ۱
1 x انقلاب ايران در دو حركت
1 x جنبش سبز اخلاق و قدرت سياسى
2 x در سايه سرو و آزادى
1 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۱
2 x ايمان به غيب
1 x بهشت تحميلى
2 x قهر يا مهر خدا
1 x پادشاهى خدا
1 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۲
1 x پاسخ به شبهاتى عليه قرآن ۲
1 x ريشه يونانى معجزات قرآنى ۲
1 x The Evolutionnary Course of the Quran
1 x اخلاق سياسى در زندگى منتظرى
1 x مجموعه آثار ۲۲
1 x نيك نيازى
1 x خاطراتى از پيشگامان
1 x مجموعه آثار ۸
1 x قرآن و مسیحیان
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۳
1 x بازگشت به قرآن جلد ۱
1 x مجموعه آثار ۱۶
1 x سالروز تولد دكتر چمران ۱
1 x نگاهى به راه طى شده پس از ربع قرن
1 x مجموعه آثار ۱۸
1 x يادى دوباره از دكتر مصدق
1 x پيروزى‌هاى پس از شكست ظاهرى عاشورا
1 x آينده علم و ايمان ۲
1 x مجموعه آثار ۱۲
1 x نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷
1 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۱
1 x همگرائى و واگرائى ملى ۱
1 x فلسفه ترس از عذاب
1 x فلسفه روزه ماه رمضان
1 x پيامبر و ترور مخالفين
1 x اسلام و اسلاميزه كردن جامعه
1 x گسترش افراطى‌گرى دينى در خاورميانه
$2,857.50
Manufacturer Info
Partove Noor
Partove Noor Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to نيايش و نياز ۱
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce