PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » ويدئو DVD » عبدالعلى بازرگان AB » PN123 64 Min My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
  عبدالعلى بازرگان AB (337)
كتاب Books-> (61)
Manufacturers
What's New? more
ايمان به غيب
ايمان به غيب
$5.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
ساختار قرآن
[PN123 64 Min]
$5.00


ساختار قرآن

 

 

مباحث و مسائل ذيل در اين گفتگو مطرح و بررسى گرديده است:

  • تا چه ميزان به اصالت قرآن و دقت در جمع آورى آن ميتوان اطمينان حاصل كرد؟
  • چرا قرآن بر خلاف كتابهاى بشرى مطالب متنوعى را در كنار هم قرار داده و آشفتگى ذهنى ايجاد نموده است؟
  • اينهمه تكرار در قرآن از داستانهاى انبياء و امت ها براى چيست، چرا فاكتور گرفته نشده است؟
  • چرا قرآن معجزه است؟ در حاليكه معجزه بودنش براى ما فارسى زبانان قابل فهم نيست
  • موضوعاتى غير اقبل توجيه علمى همچون "جن" را كه در قرآن آمده است چگونه ميتوان پذيرفت؟
  • شيطان و فرشته (ملك) چگونه قابل توجيه علمى هستند؟
  • چرا قرآن به تكرار درباره بهشت و جهنم و اجر و عذاب سخن گفته است؟

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Monday 28 April, 2008.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
اسلام و انحرافات روحانيت ۱
اسلام و انحرافات روحانيت ۱
اختلافات انحرافى مذهبى
اختلافات انحرافى مذهبى
قرآن حکیم جلد ۱
قرآن حکیم جلد ۱
زبان قرآن
زبان قرآن
غلو در دين و حكومت
غلو در دين و حكومت
بعثت، برانگيختگى انسان، برق بيدارى و جهش
بعثت، برانگيختگى انسان، برق بيدارى و جهش
Shopping Cart more
2 x ستيـز و ســازش اعــراب و ايرانيــان
1 x سايه سياه جنگ ايران و عربستان
1 x چهار بال اخلاق
1 x بزرگداشت اميرانتظام و بسته نگار
1 x تهاجم فرهنگى
1 x نكاتى پيرامون نهضت حسينى
1 x حكمت سخن ۲
2 x ازدواج موقت و اركان خانواده
2 x انتخابات و مشروعيت حكومت ۲
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۲
1 x ترامپيسم و چالشهاى دمكراسى
1 x دين و سوء استفاده هاى از آن
1 x على و انحراف روحانيت
1 x پادشاهى خدا
2 x خاطراتى از پيشگامان
3 x آفرينش جهان در ۶ روز
2 x مجموعه آثار ۱۰
1 x شخصيت بالغ
1 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲
1 x انقلاب در ارزيابى ۴۰ ساله
1 x شرحى بر سوره سبا، فاطر، ياسين
2 x اخلاق در خانواده
1 x ارتباط دين و دانش
1 x آنجا كه "خدا" خود را "ما" ميخواند
1 x ايران و پذيرش اسلام
2 x ادعاي اسلام ناب
1 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۱
1 x دعــا و نيايش، نيروى محرك تاريخ ۲
1 x نزديك شدن به خدا ۱
1 x بازگشت به قرآن جلد ۴
2 x تحليلى از سخنان پاپ بنديكت در مورد اسلام ۱
1 x فلسفه پيكار از ديد قرآن
1 x ثبات وسقوط حكومت‌ها ۲
1 x سلطه عظیم رسانه‌ها بر افکار ملت‌ها
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۳
2 x انقلاب، اصلاح، تغییر
4 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۱
1 x تحليل احكام عبادي در اسلام ۳
1 x نيايش و نياز ۲
2 x قرآن حکیم جلد ۱
1 x كنسرت باشكوه هستى ۱
1 x نقش مثبت مسابقات جهانى
1 x قربانى تفتيش عقايد
1 x غلو در دين و حكومت
2 x آرگو، نگاهى ناقص به ايران
1 x شرحى بر سوره اعراف
2 x سرسپردگى و بردگى سياسى
2 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۱
2 x آفرينش جهان
2 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
1 x بحثى در اعتبار احاديث و روايات
1 x اوصاف آدميان ۱
1 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
1 x شرحى بر سوره نحل
1 x دستاويز دروغ مصلحت آميز
1 x شصت سال خدمت و مقاومت ۲ جلد
1 x بهشت تحميلى
2 x نقش آفرینانی که رفتند
1 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۱
1 x قرآن حكيم جلد ۵
2 x تعقل و تعبّد
1 x پيروزى‌هاى پس از شكست ظاهرى عاشورا
1 x نوروز و رستاخيز طبيعت
1 x شورا و بيعت
2 x تحليلى بر تحولات اخير آمريكا
3 x به ياد مهندس مهدى بازرگان
1 x ثبات وسقوط حكومت‌ها ۱
2 x Inequitable Views About Islam
1 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲
1 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
1 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
1 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۱
1 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
1 x توكل، مشيت، بندگى خدا، و دين تعبدى
1 x ترانه جنجال برانگيز
1 x تحليلي بر انتخابات ايران
1 x حج، مدرسه حقوق
2 x قرآن حكيم جلد ۲
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۱
1 x پاپ فرنسيس و تروريسم اسلامي
2 x جنبش سبز و مقاومت مسالمت جويانه
1 x مجموعه آثار ۵
2 x صراط مستقيم
2 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
1 x سيماى ظاهر و باطن آدمى
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۳
1 x مترجمين ممتاز قرآن به زبان انگليسى
1 x آزادي و خط قرمزها
1 x آزادى در قرآن
3 x قرآن حكيم جلد ۶
1 x نقش بانوان نیکوکار در ایران
2 x قرآن حكيم جلد ۳
1 x اسلام و انحرافات روحانيت ۲
1 x نكاتى پيرامون حجاب
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
1 x نقش افكار عمومى در دنياى امروز ۱
1 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۲
1 x جنبش سبز اخلاق و قدرت سياسى
1 x تحليلى از حوادث لبنان
1 x متدولوژى تدبر در قرآن
1 x آينده علم و ايمان ۲
1 x اسلام و اسلاميزه كردن جامعه
1 x تعصـّب
1 x ناامنى در حريم امن
1 x مجموعه آثار ۱۵
1 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
1 x مجموعه آثار ۸
1 x اهداف نهضت حسينى و شرايط زمانى امروز ما
1 x پيامبر از چشم يك غير مسلمان
1 x نورى‌ زاد و شكست طلسم ترس
1 x پاپ فرانسيس و نظريات جنجالى‌اش ۲
1 x تجربه و سيرى از بى‌خدائى به ايمان
1 x به ياد دكتر ابراهيم يزدى
1 x تحليلى از حوادث دانمارك
1 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
1 x كتاب و سنّت
1 x اختلافات انحرافى مذهبى
1 x خدا و نظريات علمى جديد
1 x عشق در عرفان و قرآن ۲
$1,125.00
Manufacturer Info
Partove Noor
Partove Noor Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to ساختار قرآن
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce