PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » كتاب Books » مهدى بازرگان MB » ISBN 964-325-199-4 My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
  مهدى بازرگان MB (35)
  عبدالعلى بازرگان AB (26)
Manufacturers
What's New? more
تضادهاى بنيادين نظام ولايى
تضادهاى بنيادين نظام ولايى
$5.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
مجموعه آثار ۱۲
[ISBN 964-325-199-4]
$20.00

مجموعه آثار ۱۲
سيــر تحــول قــرآن ۱

ناشر: شركت سهامى انتشار
چاپ اوّل (ويرايش جديد): ۱۳۸۶

۶۱۶ صفحه

كتاب سير تحول قرآن حاصل تحقيق ارزشمند زنده ياد مهندس مهدى بازرگان در دوران زندان و تبعيد به دژ برازجان در سالهاى ۱۳۴۴ و ۱۳۴۵ است. تأليف اوليه اين كتاب در دو بخش سير تحول لفظى قرآن و سيرتحول موضوعى قرآن ميباشد، و در پايان سال ۱۳۴۴ بانجام رسيد. ليكن تدوين و ترسيم منحنى‌ها و نمودارهاى كتاب، چند سال به درازا كشيد و سرانجام بخش اول كتاب در سال ۱۳۵۱ براى چاپ به شركت سهامى انتشار سپرده شد.

كتاب سير تحول قرآن، كار شگفت و بديع مهندس بازرگان، از چنان عظمتى برخوردار است كه سخن گفتن درباره آن آسان نيست. در اينجا قسمتى از نامه زنده ياد دكتر على شريعتى كه در حوالى ۱۳۴۷ در رابطه با اين كتاب نگاشته است را نقل ميكند:

"... من كشف ايشان را درباره قرآن درست، بى مبالغه، شبيه كار گاليله درباره منظومه و نيوتن درباره جاذبه و پاستور درباره بيمارى ... ميدانم. آنها كليد عملى وحى طبيعى را بدست آورده اند و ايشا ن (بازرگان) كليد عملى وحى الهى را. من آن روز كه ايشان طرح اين كار را بيان ميكردند، دچار يك گيجى و حيرت بى سابقه اى شده بودم و آنچه بر حيرتم مى افزود اين بود كه چطور؟ چرا آقاى مهندس (بازرگان) اين حرف را باين سادگى و لحنى اين چنين عادى بيان ميكنند؟ چطور در ضمن چنين كارى به كار ديگرى هم ميتوانند بينديشند؟ چرا آب را كارى در رديف كارهاى ديگر ميدانند؟ من به همان مقدارى كه آنروز توضيح فرمودند آنچه دستگيرم شد چنان خارق العاده بود كه ناگهان احساس كردم كه به قرآن يك ايمان علمى پيدا كردم. ايمان علمى، همچنان كه به منظومه شمسى يا تركيب آب يا حركت بادها ايمان دارم. يعنى ديدم كه "وحى" است! ديدم!

...من هيچ مسئله اى را نه تنها درباره قرآن بلكه دين و بلكه خدا و اثبات ماوراءالطبيعه و ... همه چيز در رديف آن نمى بينم، اين حادثه اى است در علم مذهب. اين تنها اثبات قرآن و وحى نميكند. اثبات وجود خدا و غيب را ميكند. آن هم اثبات خدا به با زبان عرفان و اخلاق و فلسفه و عقل، نه، با علم، آنهم علوم دقيق و آنهم دقيقترينش رياضى!"

اقتباس از مقدمه كتاب به قلم دكتر على شريعتى

برخی از تيترهای كتاب عبارتند از:

  • مقدمه

  • سير تحول لفظي قرآن

  • مجموعه ضميمه ها

  • جداول و مدارك استنادى

  • نمايه

  • خلاصه كتاب بخش اول و دوم به زبان فرانسه

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Thursday 30 October, 2008.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
مجموعه آثار  ۴
مجموعه آثار ۴
مجموعه آثار  ۷
مجموعه آثار ۷
مجموعه آثار ۱۱
مجموعه آثار ۱۱
قرآن حكيم جلد ۴
قرآن حكيم جلد ۴
مجموعه آثار  ۶
مجموعه آثار ۶
مجموعه آثار  ۹
مجموعه آثار ۹
Shopping Cart more
13 x شرحى بر سوره فصلت، شورى، زخرف
18 x شرحى بر سوره عنكبوت و روم
10 x شرحى بر سوره یونس و هود
6 x مجموعه گفتارها (۱۳) خدا شناسى آلبوم ۲
1 x به ياد دكتر ابراهيم يزدى
12 x شرحى بر سوره مائده
22 x در محضر قرآن حکیم
11 x قرآن حکیم جلد ۱
10 x قرآن حكيم جلد ۴
7 x نقد اسلام و قرآن
5 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
6 x قيامت، انسان، مرسلات، نباء، نازعات، عبس
1 x به ياد آيت الله طالقانى
3 x شرحى بر سوره‌هاى صافات و صاد
6 x مجموعه گفتارها (۶) پيشواى آزادگان
17 x شرحى بر سوره سبا، فاطر، ياسين
2 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
9 x شرحى بر سوره نساء
7 x مجموعه گفتارها (۲۱) فرازهائى از قرآن
4 x مجموعه آثار ۴
11 x قرآن حكيم جلد ۲
17 x شرحى بر سوره اسراء
11 x The Evolutionnary Course of the Quran
11 x مجموعه گفتارها (۱) خدا شناسى
8 x شرحى بر سوره معارج، نوح، جن، مزمل، مدثر
7 x شرحى بر سوره نحل
1 x بحران سوريه و عوارض آن
6 x قرآن حكيم جلد ۶
13 x شرحى بر سوره‌هاى طه و انبياء
1 x مجموعه آثار ۹
5 x مجموعه آثار ۶
9 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
4 x مجموعه گفتارها (۲۴) كدام اسلام ۲
4 x مجموعه گفتارها (۲۵) بَد خدا شناسى
10 x مجموعه گفتارها (۱۲) ارزش هاى اخلاقى
12 x در راه سبز آزادى
3 x مجموعه آثار ۱۴
2 x مجموعه گفتارها (۱۶) عرفان و قرآن
4 x مجموعه آثار ۱۳
6 x مجموعه گفتارها (۲۷) پيشوايان دين‌ ومذهب ۲
11 x شرحى بر سوره شعراء، نمل، قصص
7 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
11 x اسلام شناخت و اسلام شعار
3 x قرآن و مسیحیان
5 x مجموعه آثار ۱۰
4 x مجموعه آثار ۱۲
14 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
2 x شورا و بيعت
2 x مجموعه آثار ۵
1 x نقش بانوان نیکوکار در ایران
19 x شرحى بر سوره آل عمران
3 x اصلاحات و نوگرائى دينى
17 x تكوير،انفطار،مطففين،انشقاق، بروج، طارق
9 x پالايش نفس از پليدى‌ها
1 x بازگشت به قرآن جلد ۱
1 x چهلمين سالگرد مرحوم طالقانى
1 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
8 x Inequitable Views About Islam
8 x شرحى بر سوره هاى نور و فرقان
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۳
7 x شرحى بر سوره اعراف
6 x مجموعه گفتارها (۱۱) آخرت در جهان بينى دينى
6 x مجموعه گفتارها (۹) نماز و نياز
3 x مجموعه آثار ۸
8 x شرحى بر سوره‌هاى زمـر و غافـر
4 x مجموعه گفتارها (۴) پيامبر رحمت
1 x تحليل مفاهيم دينى ۲
5 x قرآن حكيم جلد ۵
15 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
11 x مجموعه گفتارها (۲) اجتماعى عقيدتى
6 x قرآن حكيم جلد ۳
5 x مجموعه گفتارها (۱۷) تقوى و سوگندهاى قرآن
3 x مجموعه گفتارها (۱۰) كدام اسلام
7 x مجموعه گفتارها (۷) ابراهيم الگوى تمام
7 x درسهائى از نهج البلاغه ۱
4 x مجموعه آثار ۲۳
13 x مجموعه گفتارها (۱۴) اخلاقيات
10 x شرحى بر سوره كهف و مريم
14 x دين و دموكراسى
15 x شرحى بر سوره لقمان، سجده، احزاب
10 x شرحى بر سوره تغابن طلاق تحريم ملك قلم حاقه
7 x مجموعه گفتارها (۲۰) توحيد
7 x ملى شدن نفت و مبارزات مصدق
7 x مجموعه گفتارها (۱۸)شخصيت‌هاى دينى، ملى
2 x مجموعه گفتارها (۱۹) سرنوشت جوامع اسلامى
1 x مجموعه آثار ۲۲
10 x شرحى بر سوره ق، ذاريات، طور، نجم
1 x درسهائى از نهج البلاغه ۳
6 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
13 x شرحى بر سوره انعام
3 x آينده علم و ايمان ۲
1 x مجموعه آثار ۱۸
6 x نقش آفرینانی که رفتند
8 x پژوهشى در پرتو قرآن ۴
7 x مجموعه گفتارها (۲۲) خدا در طبيعت
6 x مجموعه گفتارها (۲۳) پيشوايان دين و مذهب
2 x آفرينش جهان در ۶ روز
2 x انقلاب ايران در دو حركت
3 x مجموعه آثار ۱۱
3 x مجموعه آثار ۲۰
7 x شرحى بر سوره‌هاى دخان، جاثيه، احقاف
6 x Sublime Quran
5 x مجموعه گفتارها (۲۸) عدالت و آراء مردم
1 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
6 x شرحى بر سوره محمد، فتح، حجرات
2 x مجموعه آثار ۲۱
4 x خاطراتى از پيشگامان
2 x آزادي و خط قرمزها
9 x مجموعه گفتارها (۱۵) آزادى و حقوق بشر
1 x كدام اربعين؟
2 x آفرينش جهان
1 x آزمون‌هاى آدمى
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۳
1 x قرآن و نعمت خوف
1 x آغاز آفرينش انسان
3 x پادشاهى خدا
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۶
4 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
2 x مجموعه آثار ۱۶
1 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۱
3 x مجموعه آثار ۷
1 x ادعاى اعجاز قرآن
2 x متدولوژى تدبر در قرآن
3 x شرحى بر دعاى كميل
1 x مجموعه آثار ۲
1 x اخلاق سياسى در زندگى منتظرى
1 x ارتباط با خدا
1 x اخلاق، زاده علم يا ايمان؟
1 x آنجا كه "خدا" خود را "ما" ميخواند
1 x مجموعه آثار ۱۵
1 x آزادى در قرآن
1 x اثرات متقابل ايران و اسلام
1 x در سايه سرو و آزادى
1 x دروغ و نقش آن در دين و دنياى ما
1 x فقيهان و فرهنگ جامعه
1 x ماهيت الهام به پيامبران ۱
1 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۲
1 x كتاب و سنّت
1 x مفهوم شهيد و شهادت
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۱
1 x تحليل احكام عبادي در اسلام ۳
$8,915.00
Manufacturer Info
Enteshar
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to مجموعه آثار ۱۲
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce