PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » كتاب Books » عبدالعلى بازرگان AB » My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
  مهدى بازرگان MB (35)
  عبدالعلى بازرگان AB (26)
Manufacturers
What's New? more
مجموعه آثار ۲۳
مجموعه آثار ۲۳
$30.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
پژوهشى در پرتو قرآن ۲ $10.00

پژوهشى در پرتو قرآن
جلد (۲)

ناشر: پيام
چاپ اول: ۱۳۹۱

۲۴۵
صفحه

اين کتاب از ۴ عنوان اصلی که هر کدام مشتمل بر زيرمجموعه‌هاي مستقلي هستند تشكيل مي‌گردد. نماز و نياز اولين مقاله اين كتاب است كه ناظر به مهم‌ترين فريضه اسلامي بوده و در ۱۰ بخش متنوع به اين اصل ايماني مي‌پردازد. بَد خداشناسي كه عنوان غيرمتعارف است، نگاهي به آفات شجرة ايمان و آلودگي‌هاي شرك و شبهات دارد و خود از ۸ نوشته مستقل و در عين حال مرتبط تشكيل شده است. اگر خداشناسي درمان دردهاي دنيامحوري انسان باشد، بدخداشناسي، همچون بَد درماني، نه تنها بيماري را بهبود نمي‌بخشد، بلكه با فريب بيمار، مرض را مهلك‌تر مي‌سازد.
سومين عنوان رستاخيز و برهان‌هايش مي‌باشد. اين حادثه را برهان‌هاي فراواني است كه قرآن در سوره‌هاي متعددي به آن اشاره دارد. در اين نوشته به عنوان نمونه، به ۴ برهان: بهاران، ژنتيك، نطق و بيان، و عناصر چهارگانه پرداخته است.
و بالاخره سوگندهاي هدايت‌بخش در آخرين بخش كتاب عهده‌دار تبيين سوگندهاي قرآني در ۳ زمينة: زمان، آسمان و پديده‌هاي كيهاني، و بسترهاي رشد و كمال آدمي مي‌باشد و نويسنده كوشيده است با نگاهي جامع به مجموعة گستردة سوگندهاي قرآني، عمده‌ترين آنها را زير چتر ۳ عنوان فوق جمع نمايد.
اين نوشته‌ها همانطور كه از عنوان كتاب پيداست، پژوهشي در پرتوهدايت‌بخش قرآن بيش نيست، باشد تا با نقد و اصلاح خوانندگان عزيز، مفتح و مبرا گشته و زمينه‌اي براي تحقيقات عميق‌تر آيندگان گردد.

فهرست مقالات:

نمـاز و نيـاز
۱ معناي صلوه
موسي و مأموريت صلات!
۲ اوج بخشيدن به ارتباط با خدا
حفاظت از نماز
مداومت بر نماز.
خشوع در نماز.
وقت شناسي در نماز
نماز شكسته.
الف) كوتاه كردن (قصر) طول نماز
ب) كاستن از كيفيت نماز
۳ چهار پايه نماز، زمان، طبيعت و شريعت
سوگند به نماز
سهم نماز از ساعات روز.
نماز به جماعت.
تازگي و تنوع نماز
۴ آفات نماز
ضايع كردن نماز.
كسالت در نماز
سهو در نماز.
نماز ناآگاهانه.
نماز نيازمندانه
۵ تسبيح و مراحل و مراتب آن
كندوكاوي در مفهوم ركوع.
معناي سجود
قنوت.
۶ چهار گام به سوي خدا
تسبيحات عملي
۷ برداشتي از "بسم الله الرحمن الرحيم"
مفهوم اسم
چرا الله!؟
۸ كلياتي درباره نماز.
ارتباط صلات و زكات.
آيا مي‌توان فرزندان را براي نماز تحت فشار قرار داد!؟
۹ وقت شناسي نماز
۱۰- معجزات رياضي نماز در قرآن.
ملاحضاتي آماري پيرامون موضوع صلات در قرآن
بَد خداشناسي
۱ آفت دين داري.
آثار و علائم بيماري.
خدا را انسان وار ديدن.
۲ اگر خدا مي‌خواست (كه نخواسته)!
يك‌سان سازي مردم
آزادي دشمنان پيامبران.
هدايت و ايمان اجباري نيست
چرا خدا دشمنان راه حق را تار و مار نمي‌كند؟
چرا خدا افشاگري نمي‌كند؟.
چرا خدا جلوي اختلاف و كشتار را نمي‌گيرد؟
چرا خدا اجازه مي‌دهد فرزندان را فداي اهداف فريبكارانه كنند؟.
چرا خدا براي هر ملتي پيامبري مستقل نفرستاده؟.
چرا علم به تنهائي كسي را آدم نمي‌كند؟
جهل جهان‌سوز به امانت اختيار!.
۳ حساب‌گري هاي غلط
بي‌حساب و غير مسئولانه حرف زدن.
حساب اين كه شهيدان مرده‌اند! .
حساب اين كه بازسازي انسان در آخرت محال است!.
تصور اين كه حساب و كتابي در كار نيست!
به حساب خود، به بهشت درآمدن
تصور اين كه خدا از اعمال ما غافل است!
حساب كردن روي دشمنان راه حق.
حساب‌گري‌هاي آدمي در امور مالي.
خرج كردن‌هاي اسرافي
اتكاء ابدي به مال.
حساب‌گري‌هاي خودپسندانه
حساب‌گري‌هاي منافقين.
۴ اعتماد بر ظنّ.
سوء ظن.
حسن ظن.
ظن و گمان درباره خدا
بد خداشناسي در بُعد آخرت
۵ خوش خيالي‌هاي ديني
تقصير از كيست، عوام يا خواص؟.
۶ نسبت دادن و نقش قائل شدن براي غير خدا
سوابق تاريخي
بررسي قرآني
۱- پيام يوسف به ياران زنداني
۲ - مجادله قوم عاد با هودِ پيامبر.
۷ خواندن غير خدا
بي‌تأثير بودن خواندن غير خد
حذر از تعبد نسبت به علماي منحرف ديني.
۸ ثواب و گناه
مفهوم ثواب در قرآن
مفهوم گناه در قرآن
الف) علت اصلي ارتكاب گناه (جرم).
ب) زمينه گناه و ريشه آن (اثم).
ج) آثار و عوارض گناه (ذنب).
رستاخيز و برهان‌هايش
۱ برهان بهاران
تجديد حيات بهاري زمين، مدلي براي فهم رستاخيز
نقش باران در تركيب با خاك
آب گشاينده گره‌هاي طبيعت.
نقش باد در ارتباط با رستاخيز.
۲ برهان ژنتيك
هفده گام در هفده سال
گام اول، اشاره به علق
گام دوم، تسويه، تقدير و هدايت
گام سوم، جايگاه استوار رحم
گام چهارم، هدايت و تسهيل راه
گام پنجم، پيدايش جنسيت.
گام ششم، بازسازي با تمام جزئيات.
گام هفتم، تعديل و تركيب
گام هشتم، موتور محركه سلول نَر
گام نهم، منشاء جنسيت از نطفه
گام دهم، نطفه با استعداد درك و فهم.
گام يازدهم، پاسخي به منكرين.
گام دوازدهم، توسعه و تفصيل
گام سيزدهم، هفت مرحله اصلي
گام چهاردهم، احاطه علمي خدا به سير تحولي.
گام پانزدهم، آفرينش زن و مرد از يك منشاء.
گام شانزدهم، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.
گام نهائي، عهد الهي
۳ برهان نطق و بيان
۴ برهان عناصر چهار گانه
آب شيرين.
آتش.
سوگندهاي هدايت‌بخش
۱ سوگند به زمان
مقدمه.
واژه شناسي قسم
دسته‌بندي تأكيدات (سوگندها).
عنصر زمان
شب و روز از آيات خدايند
جواب سوگندها و هدف آن
مشابهت مدل‌هاي طبيعي و تاريخي.
صبح، پيام سرآمدن شب تيره جهل و جور.
سيري به قهقراي غروب
تمثيل نور و ظلمت در طبيعت و شريعت
تضاد در تلاش‌هاي آدمي.
هفت سوگند! براي هدفي برتر
پيام تحول، تناوب و گرايش ايام در نمازِ به هنگام.
۲ سوگند به آسمان‌ها و پديده‌هاي كيهاني
مقدمه.
سوگند به آسمان و عوامل برپا دارنده
انبساط جهان.
فروپاشي ستارگان.
ستاره‌هاي متراكم فوق سنگين.
طارق چيست؟
سيستم حفاظتي انسان (جواب سوگند).
سوگند به تنوع طلوع و غروب خورشيد
پديده‌هاي پيدا و پنهان شونده
سوگند به خورشيد و ماه
سوگند به زمين.
سوگند به جوّ زمين.
۳ بسترهاي رشد و كمال آدمي
سوگنده.
صعود و سقوط انسان.
استثنائي بر قاعده سقوط.

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Wednesday 19 September, 2012.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Sublime Quran
Sublime Quran
اصلاحات و نوگرائى دينى
اصلاحات و نوگرائى دينى
در سايه سرو و آزادى
در سايه سرو و آزادى
متدولوژى تدبر در قرآن
متدولوژى تدبر در قرآن
قرآن حکیم جلد ۱
قرآن حکیم جلد ۱
قرآن حكيم جلد ۴
قرآن حكيم جلد ۴
Shopping Cart more
2 x مجموعه گفتارها (۲۴) كدام اسلام ۲
1 x مشيـّت الهـى
2 x شرحى بر سوره مائده
2 x شرحى بر سوره هاى نور و فرقان
1 x شرحى بر سوره نساء
2 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
2 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۲
2 x آفرينش جهان در ۶ روز
2 x قرآن حكيم جلد ۵
2 x مقاومت در برابر مصيبت‌ها
1 x در معنا و مفهوم صلات
2 x اجبار یا آزادی در تغییر دین
2 x منشاء شرور و شیطنت‌ها
2 x مجموعه گفتارها (۱) خدا شناسى
3 x مجموعه آثار ۱
4 x قرآن و مسیحیان
2 x مجموعه آثار ۱۴
4 x مجموعه آثار ۶
1 x مجموعه گفتارها (۱۷) تقوى و سوگندهاى قرآن
2 x مجموعه آثار ۹
3 x مجموعه آثار ۵
1 x مجموعه گفتارها (۲۳) پيشوايان دين و مذهب
2 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
2 x محرّم از منظر آزادى و امنيت
1 x نقد سازنده قـرآن از پیامبران
1 x آغاز آفرينش انسان
1 x نقش افكار عمومى در دنياى امروز ۱
3 x قرآن حکیم جلد ۱
1 x ادعاي اسلام ناب
1 x خواب‌هاى آشفته وليعهد عربستان
1 x Sublime Quran
3 x مجموعه گفتارها (۱۳) خدا شناسى آلبوم ۲
2 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
3 x مجموعه گفتارها (۲۰) توحيد
5 x مجموعه گفتارها (۱۰) كدام اسلام
2 x آزادي و خط قرمزها
1 x شخصيت بالغ
3 x شرحى بر دعاى كميل
1 x به ياد دكتر ابراهيم يزدى
1 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۱
4 x مجموعه گفتارها (۱۶) عرفان و قرآن
1 x تعقل و تعبّد
3 x مجموعه گفتارها (۱۹) سرنوشت جوامع اسلامى
2 x شرحى بر سوره معارج، نوح، جن، مزمل، مدثر
1 x شرحى بر سوره‌هاى دخان، جاثيه، احقاف
1 x قرآن و مسيحيان
1 x غزه قربانى قدرت و غرور نژادى ۲
1 x مجموعه گفتارها (۷) ابراهيم الگوى تمام
1 x نگاه حمد و ستايش به جهان‌آفرين ۱
2 x مجموعه گفتارها (۲۵) بَد خدا شناسى
1 x فلسفه ترس از عذاب
1 x فلسفه قربانى و قرن ما
3 x مجموعه گفتارها (۱۲) ارزش هاى اخلاقى
2 x مجموعه گفتارها (۲۲) خدا در طبيعت
1 x نقش زن در اجتماع
1 x حريم‌ها، حرمت‌ها و حقوق
3 x مجموعه آثار ۷
2 x پالايش نفس از پليدى‌ها
1 x ايمان به غيب
2 x فرجام ِ برجام
2 x قيامت، انسان، مرسلات، نباء، نازعات، عبس
2 x آزادى در قرآن
1 x سوپربال و انتخابات ايران
1 x مجموعه آثار ۴
1 x نزديك شدن به خدا ۲
3 x مجموعه گفتارها (۲۸) عدالت و آراء مردم
1 x مجموعه گفتارها (۲۷) پيشوايان دين‌ ومذهب ۲
1 x پيام‌هاى پناه بخش آخر قرآن
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
2 x مجموعه گفتارها (۱۱) آخرت در جهان بينى دينى
1 x مجموعه آثار ۲
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
1 x نوروز و رستاخيز طبيعت
1 x قرآن حكيم جلد ۴
1 x نزديك شدن به خدا ۱
1 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
1 x مجموعه آثار ۱۳
1 x قرآن و حقوق بشر
1 x مجموعه گفتارها (۲۱) فرازهائى از قرآن
2 x در سايه سرو و آزادى
4 x مجموعه گفتارها (۲) اجتماعى عقيدتى
1 x نقش آفرینانی که رفتند
1 x نكاتى پيرامون حجاب
2 x اصلاحات و نوگرائى دينى
1 x فلسفه پيكار از ديد قرآن
1 x فرهنگ و فناورى ارتباطى
1 x رهائي از ترس و اندوه
1 x بازگشت به قرآن جلد ۴
1 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۴
1 x كدام اربعين؟
1 x شرحى بر سوره اعراف
1 x مجموعه آثار ۸
2 x مجموعه آثار ۱۲
1 x شرحى بر سوره‌هاى صافات و صاد
2 x The Evolutionnary Course of the Quran
1 x نقد اسلام و قرآن
1 x Inequitable Views About Islam
1 x در راه سبز آزادى
1 x غزه قربانى قدرت و غرور نژادى ۱
1 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۱
1 x شرحى بر سوره فصلت، شورى، زخرف
2 x مجموعه آثار ۲۴
2 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
1 x مجموعه آثار ۳
1 x مذاكره با دگرانديشان از ديدگاه دينى
1 x پندهائى از زندگى استيو جابز
1 x هموارسازى دل براى دوست
1 x نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷
1 x مجموعه آثار ۱۸
1 x تحوّلات اخير و حقوق متقابل مردم و حكومت
2 x آينده علم و ايمان ۱
1 x مثلث مليّت مذهب و مدرنيته
1 x انقلاب، اصلاح، تغییر
1 x هدايت، برده دارى، كنيز، تعددّ زوجات
1 x شرحى بر سوره شعراء، نمل، قصص
1 x مباحثى در ارتباط با دینداران
1 x دين و دموكراسى
1 x قرآن حكيم جلد ۲
1 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱
1 x قرآن و مفهوم جهاد
1 x نيايش و نياز ۳
1 x مجموعه آثار ۱۷
1 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
1 x مجموعه گفتارها (۱۸)شخصيت‌هاى دينى، ملى
2 x در محضر قرآن حکیم
1 x مجموعه آثار ۱۱
1 x يادى از دكتر مصدق
1 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۲
1 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
2 x قرآن حكيم جلد ۶
1 x خاطراتى از پيشگامان
1 x ادعاى اعجاز قرآن
1 x آزمون‌هاى آدمى
1 x اثرات متقابل ايران و اسلام
1 x مجموعه آثار ۲۰
1 x تكوير،انفطار،مطففين،انشقاق، بروج، طارق
1 x مجموعه آثار ۱۹
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۲
1 x اشغال ايران و نقش اهل بيت پيامبر
2 x آفرينش جهان
1 x ازدواج موقت و اركان خانواده
1 x شورا و بيعت
1 x مجموعه آثار ۱۶
1 x مجموعه گفتارها (۴) پيامبر رحمت
1 x آينده علم و ايمان ۲
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۱
1 x دروغ و نقش آن در دين و دنياى ما
1 x پيامبر از چشم يك غير مسلمان
1 x مجموعه گفتارها (۱۵) آزادى و حقوق بشر
1 x پاسخ به شبهاتى عليه قرآن ۲
1 x قرآن و نعمت خوف
1 x پيروزى‌هاى پس از شكست ظاهرى عاشورا
1 x قربانى تفتيش عقايد
1 x قرآن حكيم جلد ۳
1 x شرحى بر سوره لقمان، سجده، احزاب
1 x نگاهى به راه طى شده پس از ربع قرن
1 x شصت سال خدمت و مقاومت ۲ جلد
1 x شرحى بر سوره ق، ذاريات، طور، نجم
$2,385.00
Manufacturer Info
PAYAM
PAYAM Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to پژوهشى در پرتو قرآن ۲
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce