PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » كتاب Books » عبدالعلى بازرگان AB » My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
  مهدى بازرگان MB (35)
  عبدالعلى بازرگان AB (26)
Manufacturers
What's New? more
مجموعه آثار ۲۳
مجموعه آثار ۲۳
$30.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
پژوهشى در پرتو قرآن ۲ $10.00

پژوهشى در پرتو قرآن
جلد (۲)

ناشر: پيام
چاپ اول: ۱۳۹۱

۲۴۵
صفحه

اين کتاب از ۴ عنوان اصلی که هر کدام مشتمل بر زيرمجموعه‌هاي مستقلي هستند تشكيل مي‌گردد. نماز و نياز اولين مقاله اين كتاب است كه ناظر به مهم‌ترين فريضه اسلامي بوده و در ۱۰ بخش متنوع به اين اصل ايماني مي‌پردازد. بَد خداشناسي كه عنوان غيرمتعارف است، نگاهي به آفات شجرة ايمان و آلودگي‌هاي شرك و شبهات دارد و خود از ۸ نوشته مستقل و در عين حال مرتبط تشكيل شده است. اگر خداشناسي درمان دردهاي دنيامحوري انسان باشد، بدخداشناسي، همچون بَد درماني، نه تنها بيماري را بهبود نمي‌بخشد، بلكه با فريب بيمار، مرض را مهلك‌تر مي‌سازد.
سومين عنوان رستاخيز و برهان‌هايش مي‌باشد. اين حادثه را برهان‌هاي فراواني است كه قرآن در سوره‌هاي متعددي به آن اشاره دارد. در اين نوشته به عنوان نمونه، به ۴ برهان: بهاران، ژنتيك، نطق و بيان، و عناصر چهارگانه پرداخته است.
و بالاخره سوگندهاي هدايت‌بخش در آخرين بخش كتاب عهده‌دار تبيين سوگندهاي قرآني در ۳ زمينة: زمان، آسمان و پديده‌هاي كيهاني، و بسترهاي رشد و كمال آدمي مي‌باشد و نويسنده كوشيده است با نگاهي جامع به مجموعة گستردة سوگندهاي قرآني، عمده‌ترين آنها را زير چتر ۳ عنوان فوق جمع نمايد.
اين نوشته‌ها همانطور كه از عنوان كتاب پيداست، پژوهشي در پرتوهدايت‌بخش قرآن بيش نيست، باشد تا با نقد و اصلاح خوانندگان عزيز، مفتح و مبرا گشته و زمينه‌اي براي تحقيقات عميق‌تر آيندگان گردد.

فهرست مقالات:

نمـاز و نيـاز
۱ معناي صلوه
موسي و مأموريت صلات!
۲ اوج بخشيدن به ارتباط با خدا
حفاظت از نماز
مداومت بر نماز.
خشوع در نماز.
وقت شناسي در نماز
نماز شكسته.
الف) كوتاه كردن (قصر) طول نماز
ب) كاستن از كيفيت نماز
۳ چهار پايه نماز، زمان، طبيعت و شريعت
سوگند به نماز
سهم نماز از ساعات روز.
نماز به جماعت.
تازگي و تنوع نماز
۴ آفات نماز
ضايع كردن نماز.
كسالت در نماز
سهو در نماز.
نماز ناآگاهانه.
نماز نيازمندانه
۵ تسبيح و مراحل و مراتب آن
كندوكاوي در مفهوم ركوع.
معناي سجود
قنوت.
۶ چهار گام به سوي خدا
تسبيحات عملي
۷ برداشتي از "بسم الله الرحمن الرحيم"
مفهوم اسم
چرا الله!؟
۸ كلياتي درباره نماز.
ارتباط صلات و زكات.
آيا مي‌توان فرزندان را براي نماز تحت فشار قرار داد!؟
۹ وقت شناسي نماز
۱۰- معجزات رياضي نماز در قرآن.
ملاحضاتي آماري پيرامون موضوع صلات در قرآن
بَد خداشناسي
۱ آفت دين داري.
آثار و علائم بيماري.
خدا را انسان وار ديدن.
۲ اگر خدا مي‌خواست (كه نخواسته)!
يك‌سان سازي مردم
آزادي دشمنان پيامبران.
هدايت و ايمان اجباري نيست
چرا خدا دشمنان راه حق را تار و مار نمي‌كند؟
چرا خدا افشاگري نمي‌كند؟.
چرا خدا جلوي اختلاف و كشتار را نمي‌گيرد؟
چرا خدا اجازه مي‌دهد فرزندان را فداي اهداف فريبكارانه كنند؟.
چرا خدا براي هر ملتي پيامبري مستقل نفرستاده؟.
چرا علم به تنهائي كسي را آدم نمي‌كند؟
جهل جهان‌سوز به امانت اختيار!.
۳ حساب‌گري هاي غلط
بي‌حساب و غير مسئولانه حرف زدن.
حساب اين كه شهيدان مرده‌اند! .
حساب اين كه بازسازي انسان در آخرت محال است!.
تصور اين كه حساب و كتابي در كار نيست!
به حساب خود، به بهشت درآمدن
تصور اين كه خدا از اعمال ما غافل است!
حساب كردن روي دشمنان راه حق.
حساب‌گري‌هاي آدمي در امور مالي.
خرج كردن‌هاي اسرافي
اتكاء ابدي به مال.
حساب‌گري‌هاي خودپسندانه
حساب‌گري‌هاي منافقين.
۴ اعتماد بر ظنّ.
سوء ظن.
حسن ظن.
ظن و گمان درباره خدا
بد خداشناسي در بُعد آخرت
۵ خوش خيالي‌هاي ديني
تقصير از كيست، عوام يا خواص؟.
۶ نسبت دادن و نقش قائل شدن براي غير خدا
سوابق تاريخي
بررسي قرآني
۱- پيام يوسف به ياران زنداني
۲ - مجادله قوم عاد با هودِ پيامبر.
۷ خواندن غير خدا
بي‌تأثير بودن خواندن غير خد
حذر از تعبد نسبت به علماي منحرف ديني.
۸ ثواب و گناه
مفهوم ثواب در قرآن
مفهوم گناه در قرآن
الف) علت اصلي ارتكاب گناه (جرم).
ب) زمينه گناه و ريشه آن (اثم).
ج) آثار و عوارض گناه (ذنب).
رستاخيز و برهان‌هايش
۱ برهان بهاران
تجديد حيات بهاري زمين، مدلي براي فهم رستاخيز
نقش باران در تركيب با خاك
آب گشاينده گره‌هاي طبيعت.
نقش باد در ارتباط با رستاخيز.
۲ برهان ژنتيك
هفده گام در هفده سال
گام اول، اشاره به علق
گام دوم، تسويه، تقدير و هدايت
گام سوم، جايگاه استوار رحم
گام چهارم، هدايت و تسهيل راه
گام پنجم، پيدايش جنسيت.
گام ششم، بازسازي با تمام جزئيات.
گام هفتم، تعديل و تركيب
گام هشتم، موتور محركه سلول نَر
گام نهم، منشاء جنسيت از نطفه
گام دهم، نطفه با استعداد درك و فهم.
گام يازدهم، پاسخي به منكرين.
گام دوازدهم، توسعه و تفصيل
گام سيزدهم، هفت مرحله اصلي
گام چهاردهم، احاطه علمي خدا به سير تحولي.
گام پانزدهم، آفرينش زن و مرد از يك منشاء.
گام شانزدهم، جمع‌بندي و نتيجه‌گيري.
گام نهائي، عهد الهي
۳ برهان نطق و بيان
۴ برهان عناصر چهار گانه
آب شيرين.
آتش.
سوگندهاي هدايت‌بخش
۱ سوگند به زمان
مقدمه.
واژه شناسي قسم
دسته‌بندي تأكيدات (سوگندها).
عنصر زمان
شب و روز از آيات خدايند
جواب سوگندها و هدف آن
مشابهت مدل‌هاي طبيعي و تاريخي.
صبح، پيام سرآمدن شب تيره جهل و جور.
سيري به قهقراي غروب
تمثيل نور و ظلمت در طبيعت و شريعت
تضاد در تلاش‌هاي آدمي.
هفت سوگند! براي هدفي برتر
پيام تحول، تناوب و گرايش ايام در نمازِ به هنگام.
۲ سوگند به آسمان‌ها و پديده‌هاي كيهاني
مقدمه.
سوگند به آسمان و عوامل برپا دارنده
انبساط جهان.
فروپاشي ستارگان.
ستاره‌هاي متراكم فوق سنگين.
طارق چيست؟
سيستم حفاظتي انسان (جواب سوگند).
سوگند به تنوع طلوع و غروب خورشيد
پديده‌هاي پيدا و پنهان شونده
سوگند به خورشيد و ماه
سوگند به زمين.
سوگند به جوّ زمين.
۳ بسترهاي رشد و كمال آدمي
سوگنده.
صعود و سقوط انسان.
استثنائي بر قاعده سقوط.

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Wednesday 19 September, 2012.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
Sublime Quran
Sublime Quran
اصلاحات و نوگرائى دينى
اصلاحات و نوگرائى دينى
در سايه سرو و آزادى
در سايه سرو و آزادى
متدولوژى تدبر در قرآن
متدولوژى تدبر در قرآن
قرآن حکیم جلد ۱
قرآن حکیم جلد ۱
قرآن حكيم جلد ۴
قرآن حكيم جلد ۴
Shopping Cart more
2 x در راه سبز آزادى
2 x به ياد دكتر ابراهيم يزدى
7 x ثبات وسقوط حكومت‌ها ۲
3 x آغاز آفرينش انسان
1 x سايه سياه جنگ ايران و عربستان
4 x آفرينش جهان در ۶ روز
3 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
3 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۳
3 x اسلام و انحرافات روحانيت ۲
4 x جايگاه اخلاق و معنويت
1 x قدرت مهار نفس
2 x جنبش سبز و مقاومت مسالمت جويانه
4 x حمله تروريستي در فرانسه
1 x بررسى تحولات اخير مصر ۱
2 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۲
1 x ريشه يونانى معجزات قرآنى ۴
3 x چهار بال اخلاق
2 x سکولاريسم سياسى و حکومت دينى
2 x نورى‌ زاد و شكست طلسم ترس
5 x اثرات متقابل ايران و اسلام
1 x تجربه و سيرى از بى‌خدائى به ايمان
7 x ادعاي اسلام ناب
2 x ماهيت الهام به پيامبران ۲
2 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
2 x غلو در دين و حكومت
1 x فلسفه ترس از عذاب
2 x حقوق زن در ازدواج و طلاق ۱
2 x شرحى بر سوره عنكبوت و روم
3 x پاسخ به سؤالات علمي درباره قرآن
3 x حج تبلورى از زندگى ابراهيم
3 x غزه قربانى قدرت و غرور نژادى ۱
1 x ايمان به غيب
1 x مفهوم دعا و اجابت آن
2 x حج، مدرسه حقوق
1 x تركيه، الگوئى نو در جهان اسلام
4 x ايران و اسلام در بستر تاريخ
2 x بار ديگر پاريس و پى‌آمدهاى ترور
2 x ازدواج موقت و اركان خانواده
3 x حريم‌ها، حرمت‌ها و حقوق
5 x جنگ و صلح در سياست خارجى
1 x تهاجم فرهنگى
1 x ديندارى و مقتضيات زمانه
2 x نقد سازنده قـرآن از پیامبران
2 x نقش آفرینانی که رفتند
1 x نوروز و رستاخيز طبيعت
2 x دريچه‌اى به دنياى علم
1 x ستيـز و ســازش اعــراب و ايرانيــان
3 x ارتباط دين و دانش
1 x على و آزادى دگرانديشان
3 x توكل، مشيت، بندگى خدا، و دين تعبدى
1 x شرحى بر سوره كهف و مريم
2 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۱
7 x آرگو، نگاهى ناقص به ايران
1 x بسترهاى برآمدن داعش ۲
1 x مفهوم جنّ در فرهنگ دینی
6 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
1 x سوپربال و انتخابات ايران
3 x اسلام رحمانى ۱
1 x فرجام ِ برجام
2 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
1 x گردآورى قرآن
2 x پالايش آدمى
6 x اسلام دین جنگ یا صلح
1 x نگاه ستايش و سپاس به خلقت
3 x آزادي و خط قرمزها
2 x پاپ فرانسيس و نظريات جنجالى‌اش ۱
1 x حقیقت دین و ایمان
4 x بحران ديندارى غيراخلاقى
4 x جايگاه اخلاق در انديشه دينى ۲
2 x كنسرت باشكوه هستى ۳
2 x اسلام و انحرافات روحانيت ۱
1 x سقوط و بحران اخلاقى و ريشه‌هايش
1 x تعصب و توحش
2 x انتقاد به رهبرى
2 x Sublime Quran
1 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۲
1 x تشديد تنش‌هاى ميان ايران و عربستان
2 x تقليد در دين
3 x تصوير خشن و خصمانه از اسلام
1 x قرآن حکیم جلد ۱
1 x ماندلا و رموز رهبرى
1 x خدا و نظريات علمى جديد
3 x سالروز تولد دكتر چمران ۱
3 x بسترهاى برآمدن داعش ۱
1 x شورا و بيعت
1 x منشاء شرور و شیطنت‌ها
1 x زنان برجسته در مصاف مشکلات
1 x پيام‌هاى پناه بخش آخر قرآن
3 x آزمون‌هاى آدمى
2 x ضرورت دين در دنياى امروز
2 x اوصاف آدميان ۲
2 x ترامپيسم و چالشهاى دمكراسى
3 x تحويل سال نو و تحولات جامعه مدنى
1 x گسترش افراطى‌گرى دينى در خاورميانه
1 x حروف رمزى قرآن
3 x اشغال ايران و نقش اهل بيت پيامبر
1 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱
1 x دموكراسى خيابانى
1 x اجبار یا آزادی در تغییر دین
2 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۲
8 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۱
5 x اخلاق سياسى در زندگى منتظرى
1 x تحريفات عاشورا
3 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۱
2 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۲
1 x فلسفه قربانى ابراهيـم
1 x قرآن و مسيحيان
1 x آينده علم و ايمان ۲
4 x اختلافات انحرافى مذهبى
2 x جان جانان جهان
2 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
3 x تحليل مفاهيم دينى ۲
1 x علم و دانش قبل و بعد از اسلام در ایران
1 x انتخابات و مشروعيت حكومت ۱
2 x چرا بازرگان نخست وزيرى را پذيرفت؟
1 x قرآن و نعمت خوف
1 x در آستانه نيم قرن در فقدان مصدّق
1 x تحليل احكام عبادي در اسلام ۳
2 x سيماى ظاهر و باطن آدمى
1 x پيروزى‌هاى پس از شكست ظاهرى عاشورا
1 x سالروز تولد دكتر چمران ۲
1 x يادى از دكتر مصدق
2 x ترانه جنجال برانگيز
2 x سوگند هاى خداوندى
1 x درون و برون دين
1 x سلسله مراتب روحانيت
1 x تحليل مفاهيم دينى ۱
2 x شفاعت چيست؟
1 x مجموعه آثار ۷
4 x آينده علم و ايمان ۱
2 x تحولات بنیادی در کشورهای اسلامی
1 x تحليلى از حوادث دانمارك
1 x بزرگداشت اميرانتظام و بسته نگار
3 x تحليل احكام اجتماعى در اسلام ۴
2 x پاپ فرانسيس و نظريات جنجالى‌اش ۲
1 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۲
1 x قرآن حكيم جلد ۵
2 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۴
1 x اسلام رحمانى ۲
1 x خرافات در ادراكات دينى
2 x انقلاب ايران در دو حركت
4 x اخلاق در خانواده
1 x در معنا و مفهوم صلات
1 x دين و سوء استفاده هاى از آن
3 x همگرائى و واگرائى ملى ۲
3 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
2 x آفرينش جهان
1 x اهداف نهضت حسينى و شرايط زمانى امروز ما
1 x مباحثى در ارتباط با دینداران
1 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
1 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۲
6 x ارتباط با خدا
2 x تحليلى از واژه اِرتـِداد
2 x ظاهر گرائى و سطحى نگرى
1 x شعار مرگ بر آَمريكا
3 x تحليلى از حوادث لبنان
3 x جايگاه اخلاق در انديشه دينى ۱
2 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
1 x دعــا و نيايش، نيروى محرك تاريخ ۲
1 x پيام‌هاى نمادين در قصه‌هاى قرآنى
2 x قرآن حكيم جلد ۴
1 x بحثى در اعتبار احاديث و روايات
1 x اسلام و اسلاميزه كردن جامعه
2 x انقلاب در ارزيابى ۴۰ ساله
3 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۲
2 x جايـگاه عيسى(ع) از ديدگاه قــرآن
2 x خاطراتى از پيشگامان
2 x نقش افكار عمومى در دنياى امروز ۲
4 x اخلاق، زاده علم يا ايمان؟
1 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
1 x تحليلى از سخنان پاپ بنديكت در مورد اسلام ۱
1 x پيامبر از چشم يك غير مسلمان
1 x شرحى بر سوره تغابن طلاق تحريم ملك قلم حاقه
1 x هدايت، برده دارى، كنيز، تعددّ زوجات
2 x آنجا كه "خدا" خود را "ما" ميخواند
2 x زبان قرآن
2 x داعشيان و عاشورائيان
3 x ادعاى اعجاز قرآن
1 x انقلاب، اصلاح، تغییر
2 x قرآن حكيم جلد ۶
1 x فلسفه روزه ماه رمضان
1 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
3 x نيايش و نياز ۲
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۳
1 x پیامبر، نافذترین چهره تاریخ
1 x اشكها و لبخندهاى هسته‌اى
1 x كدام اربعين؟
1 x علم و خداپرستى ۲
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۲
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۱
1 x دعــا و نيايش، نيروى محرك تاريخ ۱
3 x بیداری در پرتو ذکر
2 x تحليلى از سخنان پاپ بنديكت در مورد اسلام ۲
1 x اوصاف آدميان ۱
1 x فلسفه پيمان خدا از انسان
1 x مترجمين ممتاز قرآن به زبان انگليسى
2 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۱
2 x شخصيت بالغ
1 x فلسفه پيكار از ديد قرآن
1 x در سايه سرو و آزادى
2 x شرحى بر دعاى كميل
1 x پالايش نفس از پليدى‌ها
3 x اسلام شناخت و اسلام شعار
2 x حقوق زن در ازدواج و طلاق ۲
1 x چهلمين سالگرد مرحوم طالقانى
1 x كتاب و سنّت
2 x اصلاحات و نوگرائى دينى
1 x ديندارى ارتجاعى يا اِعتلا بخش ۲
1 x بعثت، برانگيختگى انسان، برق بيدارى و جهش
2 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۱
1 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱
1 x پاسخ به شبهاتى عليه قرآن ۱
1 x مجموعه آثار ۶
1 x دموكراسى از ديدگاه دين سنتى و نوگرا
1 x نكاتى پيرامون نهضت حسينى
1 x نيايش و نياز ۳
1 x پیام حسین(ع) برای نسل امروز
2 x مقاومت در برابر مصيبت‌ها
3 x آزادى در نهج البلاغه
1 x سختى‌هاى سازنده اجتماعی
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۱
1 x بازگشت به قرآن جلد ۱
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۳
1 x رستاخیز و برهان هایش در طبیعت ۳
1 x حكمت سخن ۱
1 x قرآن و عرفان، وصل ها و فصل ها
1 x نام ها و نشان هاى خدا ۱
1 x عشق در عرفان و قرآن ۱
1 x هزينه آزادى و رهائى
2 x نام ها و نشان هاى خدا ۲
1 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۱
1 x مجموعه آثار ۳
1 x به ياد مهندس مهدى بازرگان
1 x نيايش و نياز ۱
1 x شرحى بر سوره فصلت، شورى، زخرف
1 x قرآن و حقوق بشر
1 x خاستگاه قدرت سياسى در تشيع
1 x فلسفه قربانى و قرن ما
1 x تكوير،انفطار،مطففين،انشقاق، بروج، طارق
1 x رهائي از ترس و اندوه
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
1 x تعقل و تعبّد
1 x قرآن و مفهوم جهاد
1 x پاپ فرنسيس و تروريسم اسلامي
1 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
2 x نظارت مردم بر قدرت حاكم
1 x غم و شادى در شريعت
1 x در محضر قرآن حکیم
1 x خشوع در برابر خدا، خفت يا عزت
1 x قهر يا مهر خدا
1 x Inequitable Views About Islam
1 x به ياد آيت الله طالقانى
1 x سيماى رسول
2 x ايران و پذيرش اسلام
1 x شرحى بر سوره سبا، فاطر، ياسين
1 x مباحثى در رابطه با دين داران
1 x اعجاز عددی در قرآن
1 x قرآن حكيم جلد ۲
1 x مفهوم هدایت از ديدگاه قرآن
1 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۴
1 x رقابت‌هاى ورزشى و رشد انسانى
1 x نزديك شدن به خدا ۱
1 x حريم حجاب
1 x تحليلى از خشونت هاى انجام شده بنام اسلام
1 x خلقت انسان و آفرينش جهان در شش روز
1 x بحران سوريه و عوارض آن
$2,850.00
Manufacturer Info
PAYAM
PAYAM Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to پژوهشى در پرتو قرآن ۲
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce