PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » كتاب Books » عبدالعلى بازرگان AB » My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
  مهدى بازرگان MB (35)
  عبدالعلى بازرگان AB (26)
Manufacturers
What's New? more
سالروز تولد دكتر چمران ۱
سالروز تولد دكتر چمران ۱
$5.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
پژوهشى در پرتو قرآن ۵ $10.00

پژوهشى در پرتو قرآن
جلد (۵)

ناشر: پيام
چاپ اول: ۱۳۹۱

۲۵۸
صفحه

حمد و سپاس بيكران خداي را كه توفيق داد جلد پنجم اين مجموعه را، كه نسبتاً مفصل‌تر از مجلدات قبلي است، تقديم خوانندگان عزيز كنيم. اين كتاب از دو فصل اصلي تشكيل شده است: آيات تكويني و آيات تشريعي. منظور از آيات تكويني، نشانه‌هاي خدا در طبيعت و در وجود و جسم و جانِ آدمي است و منظور از آيات تشريعي، همان آيات ملفوظِ مدوّن شده در قرآن است كه واژه شناسي آن مورد توجه اين نوشته بوده است.

فصل اول از ۸ مقاله مستقل تشكيل شده كه نيمي از آنها ناظر به نشانه‌هاي خدا در آفاق جهان هستي و نيمه ديگر در وجود آدميان، مثل: حافظه، حس چشائي و پوست مي‌باشد.

فصل دوم اين كتاب، كه حدود سه چهارم آن را در بر گرفته، از ۱۸ مقاله متنوع تشكيل شده است كه عمدتاً به واژه‌هاي كليدي قرآن مثل: شفاعت، مشيّت، بعثت، حكمت و... تعلق دارد، يا به كلماتي كه مترادف يا مرتبط با يكديگرند مثل: قسط و عدل، صبر و تقوا، تسليم و رضا و... علاوه بر آن، موضوعاتي كلي مثل: شرك و توحيد، طلاق و حقوق زنان، و حريم‌هاي حقوق مردم نيز در اين كتاب مورد تحقيق قرار گرفته است.

اين نوشته‌ها كندوكاوي در كتاب هدايت براي تدبّر در آيات و شناخت بهتر آن بيش نيست. از ربّ كريمي كه ما را به نعمت كتابش منّت بخشيد، توفيق درك درست و عمل با اخلاص آرزو داريم و از خطاها و اشتباهات خود طلب مغفرت و رحمت و از نقد و اصلاح نقائص اين مجموعه توسط خوانندگان گرامي با اشتياق استقبال و از آنان سپاسگزاري مي‌كنيم.

فهرست مقالات:

فصل اول: آيات تكويني
(خدا در طبیعت)

۱ آفرينش جهان هستي۳
۲ راز آفرينش انسان۱۶
۳ دميدن در صور۲۲
۴ جهان علم به سوي خدا باز مي‌گردد۳۴
۵ راز دوام حافظه، جعبه سياه عمر۳۸
۶ حس چشائي۴۳
۷ شهادت پوست۴۹
۸ آيت آب۵۵

فصل دوم: آيات تشريعي
(واژه شناسي قرآني)

۱ شرك
۱-۱ - ابعاد سه گانة توحيد و شرك۶۹
۲-۱ - شرك‌هاي ناديدني۸۶
۳-۱ - شركت سهامي خدا و شركاء۹۳
۲ - شفاعت (در عرف، عادت و قرآن)۹۹
۳ - مشيّت خدا۱۱۵
۴ - حكمت در قرآن۱۲۱
۵ - قسط و عدل۱۲۹
۶ - صبر و تقوا۱۳۸
۷ - تسليم و رضا۱۴۶
۸ - امر به معروف و نهي از منكر۱۵۲
۹ - ارتداد و آزادي انديشه۱۶۶
۱۰ - بعثت و برانگيختگي۱۷۶
۱۱ - گناه بي‌شرم و شرم بي‌گناه۱۸۲
۱۲ - وجه الله، سمت و سوي گرايش۱۹۰
۱۳ - حريم‌ها و حرمت حقوق ديگران۲۰۰
۱۴ - رمضان كريم۲۰۶
۱۵ - بيداري در پرتو ذكر۲۱۶
۱۶ - طلاق و حقوق زنان مطلقه۲۲۷
۱۷ - ده پاية اعتقادي در جايگاه زن در قرآن۲۴۲
۱۸ - ده حقوق اساسی زنان در قرآن۲۵۳

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Friday 15 February, 2013.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
اصلاحات و نوگرائى دينى
اصلاحات و نوگرائى دينى
در سايه سرو و آزادى
در سايه سرو و آزادى
Sublime Quran
Sublime Quran
متدولوژى تدبر در قرآن
متدولوژى تدبر در قرآن
قرآن حكيم جلد ۵
قرآن حكيم جلد ۵
قرآن حكيم جلد ۶
قرآن حكيم جلد ۶
Shopping Cart more
8 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
7 x خاطراتى از پيشگامان
9 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
8 x شرحى بر سوره‌هاى دخان، جاثيه، احقاف
21 x شرحى بر سوره شعراء، نمل، قصص
1 x پاپ فرانسيس و نظريات جنجالى‌اش ۲
11 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
7 x متدولوژى تدبر در قرآن
17 x شرحى بر سوره مائده
14 x شرحى بر سوره اعراف
21 x شرحى بر سوره اسراء
10 x شرحى بر سوره نحل
12 x مجموعه گفتارها (۷) ابراهيم الگوى تمام
1 x بسترهاى برآمدن داعش ۱
15 x شرحى بر سوره نساء
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۱
12 x The Evolutionnary Course of the Quran
1 x قرآن و انسان
16 x شرحى بر سوره آل عمران
16 x در محضر قرآن حکیم
1 x قرآن و حقوق بشر
14 x شرحى بر سوره یونس و هود
14 x مجموعه گفتارها (۴) پيامبر رحمت
9 x پژوهشى در پرتو قرآن ۴
6 x مجموعه گفتارها (۲۳) پيشوايان دين و مذهب
1 x بحثى در اعتبار احاديث و روايات
20 x شرحى بر سوره تغابن طلاق تحريم ملك قلم حاقه
5 x مجموعه آثار ۶
9 x مجموعه آثار ۱۰
13 x شرحى بر سوره عنكبوت و روم
2 x اجبار یا آزادی در تغییر دین
1 x آرگو، نگاهى ناقص به ايران
18 x شرحى بر سوره لقمان، سجده، احزاب
15 x اسلام شناخت و اسلام شعار
3 x پادشاهى خدا
2 x آفرينش جهان
15 x شرحى بر سوره انعام
8 x مجموعه گفتارها (۱) خدا شناسى
11 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
11 x مجموعه گفتارها (۲۴) كدام اسلام ۲
1 x ايمان به غيب
6 x مجموعه گفتارها (۱۵) آزادى و حقوق بشر
4 x مجموعه آثار ۲۳
1 x ايران و اسلام در بستر تاريخ
11 x قرآن حكيم جلد ۳
8 x مجموعه گفتارها (۲۵) بَد خدا شناسى
17 x Sublime Quran
6 x مجموعه آثار ۱۳
1 x حكمت سخن ۱
6 x مجموعه آثار ۱۴
16 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
20 x در راه سبز آزادى
1 x قرآن و مسيحيان
11 x قرآن حكيم جلد ۴
12 x شرحى بر سوره سبا، فاطر، ياسين
4 x مجموعه آثار ۱۶
7 x مجموعه گفتارها (۲۷) پيشوايان دين‌ ومذهب ۲
7 x Inequitable Views About Islam
5 x مجموعه آثار ۱۸
12 x پالايش نفس از پليدى‌ها
11 x مجموعه گفتارها (۲۲) خدا در طبيعت
7 x مجموعه گفتارها (۲۱) فرازهائى از قرآن
8 x مجموعه گفتارها (۱۶) عرفان و قرآن
6 x شرحى بر سوره‌هاى صافات و صاد
5 x مجموعه آثار ۲۲
11 x قرآن حكيم جلد ۵
11 x شرحى بر سوره هاى نور و فرقان
12 x مجموعه گفتارها (۲۸) عدالت و آراء مردم
11 x شرحى بر سوره‌هاى طه و انبياء
7 x شرحى بر سوره محمد، فتح، حجرات
3 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
1 x رهائي از ترس و اندوه
8 x مجموعه گفتارها (۱۷) تقوى و سوگندهاى قرآن
10 x مجموعه گفتارها (۶) پيشواى آزادگان
10 x تكوير،انفطار،مطففين،انشقاق، بروج، طارق
13 x شرحى بر سوره فصلت، شورى، زخرف
8 x مجموعه آثار ۲۰
1 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
2 x نيايش و نياز ۳
12 x مجموعه گفتارها (۹) نماز و نياز
1 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
1 x ادعاي اسلام ناب
10 x ملى شدن نفت و مبارزات مصدق
3 x بازگشت به قرآن جلد ۳
9 x پژوهشى در پرتو قرآن ۶
7 x مجموعه گفتارها (۱۰) كدام اسلام
1 x آينده علم و ايمان ۱
13 x قرآن حكيم جلد ۶
2 x سالروز تولد دكتر چمران ۱
7 x مجموعه آثار ۱۷
10 x نقد اسلام و قرآن
7 x مجموعه گفتارها (۲۰) توحيد
4 x مجموعه گفتارها (۱۴) اخلاقيات
6 x مجموعه آثار ۱۵
5 x قيامت، انسان، مرسلات، نباء، نازعات، عبس
12 x قرآن حکیم جلد ۱
11 x مجموعه گفتارها (۲) اجتماعى عقيدتى
7 x پژوهشى در پرتو قرآن ۳
14 x شرحى بر سوره ق، ذاريات، طور، نجم
7 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
11 x نقش آفرینانی که رفتند
8 x شرحى بر سوره معارج، نوح، جن، مزمل، مدثر
1 x قصاص و اعدام
5 x مجموعه آثار ۲۱
9 x دين و دموكراسى
11 x قرآن حكيم جلد ۲
11 x شرحى بر سوره كهف و مريم
11 x درسهائى از نهج البلاغه ۱
7 x شرحى بر سوره‌هاى زمـر و غافـر
5 x مجموعه گفتارها (۱۲) ارزش هاى اخلاقى
9 x مجموعه گفتارها (۱۸)شخصيت‌هاى دينى، ملى
3 x اصلاحات و نوگرائى دينى
5 x مجموعه گفتارها (۱۹) سرنوشت جوامع اسلامى
1 x آزادي و خط قرمزها
5 x مجموعه آثار ۱۹
1 x چهار بال اخلاق
5 x مجموعه آثار ۴
3 x شرحى بر دعاى كميل
1 x قرآن و عرفان، وصل ها و فصل ها
1 x پاسخ به سؤالات علمى بينندگان
1 x آغاز آفرينش انسان
1 x علم و خداپرستى ۲
6 x مجموعه آثار ۱۱
5 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
1 x نظارت مردم بر قدرت حاكم
1 x نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷
7 x مجموعه آثار ۹
1 x فلسفه ترس از عذاب
5 x در سايه سرو و آزادى
1 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۱
4 x مجموعه گفتارها (۱۱) آخرت در جهان بينى دينى
4 x مجموعه آثار ۵
1 x فلسفه پيكار از ديد قرآن
3 x مجموعه آثار ۲۴
2 x مجموعه آثار ۳
6 x مجموعه آثار ۸
1 x هزينه آزادى و رهائى
7 x مجموعه گفتارها (۱۳) خدا شناسى آلبوم ۲
3 x مجموعه آثار ۷
1 x نقش افكار عمومى در دنياى امروز ۱
1 x فقيهان و فرهنگ جامعه
1 x اخلاق سياسى در زندگى منتظرى
1 x تجربه و سيرى از بى‌خدائى به ايمان
4 x مجموعه آثار ۱۲
1 x نام ها و نشان هاى خدا ۲
2 x پالايش آدمى
7 x انقلاب ايران در دو حركت
1 x يادى از دكتر مصدق
1 x فلسفه روزه ماه رمضان
1 x چهلمين سالگرد مرحوم طالقانى
1 x اخلاق، زاده علم يا ايمان؟
1 x نوروز و رستاخيز طبيعت
1 x اثرات متقابل ايران و اسلام
1 x گسترش افراطى‌گرى دينى در خاورميانه
1 x على و انحراف روحانيت
5 x شورا و بيعت
1 x قدرت مهار نفس
2 x همگرائى و واگرائى ملى ۱
4 x قرآن و مسیحیان
2 x بازگشت به قرآن جلد ۴
1 x فيلم تنفرآميز عليه اسلام
1 x نكاتى پيرامون حجاب
1 x نورى‌ زاد و شكست طلسم ترس
1 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
2 x مجموعه آثار ۲
1 x همگرائى و واگرائى ملى ۲
2 x آفرينش جهان در ۶ روز
1 x هدايت، برده دارى، كنيز، تعددّ زوجات
1 x هاشمى رفسنجانى نقشى نيمه تمام
1 x درسهائى از نهج البلاغه ۲
1 x قهرمان و پيشگام كيست؟
1 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۱
1 x نقش بانوان نیکوکار در ایران
1 x پذيرش وجود مخالف
1 x پاسخ به سؤالات علمي درباره قرآن
1 x فلسفه قربانى و قرن ما
1 x نگاه حمد و ستايش به جهان‌آفرين ۲
1 x نوگرائى دينى و روشنفكرى مذهبى ۱
1 x كدام اربعين؟
1 x پيامبر و ترور مخالفين
1 x آزادى در قرآن
1 x فرجام ِ برجام
1 x منشاء شرور و شیطنت‌ها
1 x محرّم از منظر آزادى و امنيت
1 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
1 x مفهوم دعا و اجابت آن
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۲
1 x بزرگداشت اميرانتظام و بسته نگار
1 x آينده علم و ايمان ۲
$13,020.00
Manufacturer Info
PAYAM
PAYAM Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to پژوهشى در پرتو قرآن ۵
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce