PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » ويدئو DVD » عبدالعلى بازرگان AB » PN1415 53 Min My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
  عبدالعلى بازرگان AB (337)
كتاب Books-> (61)
Manufacturers
What's New? more
كدام اربعين؟
كدام اربعين؟
$5.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱
[PN1415 53 Min]
$5.00


عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱

مباحث و مسائل ذيل در اين گفتگو مطرح و بررسى گرديده است:

  • حقوق بشر متغيري تابع حبّ و بغض‌هاى اعتقادى و ايدئولوژيك سياسى.
  • عدالت از عينك عقايد و باورها و در اسارت جهل و جور!
  • سير تاريخي انسان در روي زمين از آدم خوارى تا آدم آزارى عقيدتى تا حقوق بشر!
  • آيا آموزه‌هاى فقهى اهل تسنن و تشيع با حقوق بشر امروزى سنخيت دارد؟
  • استدلال فقيهان در عدم تساوى زن و مرد، مؤمن و كافر، مسلمان و غيرمسلمان، علام و عامي، شيعه و سنى!
  • ضرورت خانه تكانى اساسي بناي فقاهت و دور ريختن بر ساخته‌هاي مخالف قرآن.
  • قيام به قسط براي استيفاى حقوق مردم و بازگرداندن هر حقي به صاحب حق!
  • آفات دو جانبه عدالت اقتصادى در جامعه!
  • بعثت انبياء و نزول قانون و ميزان (ترازو) براي قيام مردم به قسط (عدالت اقتصادي).

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Thursday 29 November, 2018.
Reviews
Shopping Cart more
3 x قرآن حكيم جلد ۲
16 x نيايش و نياز ۱
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
5 x نگاه حمد و ستايش به جهان‌آفرين ۱
5 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۲
1 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۳
13 x پژوهشى در پرتو قرآن ۶
1 x در سايه سرو و آزادى
3 x به ياد دكتر ابراهيم يزدى
2 x شرحى بر سوره‌هاى صافات و صاد
1 x تركيه، الگوئى نو در جهان اسلام
14 x ترامپيسم و چالشهاى دمكراسى
1 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
6 x تعقل و تعبّد
1 x محرّم از منظر آزادى و امنيت
2 x نگاه حمد و ستايش به جهان‌آفرين ۲
1 x تحليلى از خشونت هاى انجام شده بنام اسلام
4 x Inequitable Views About Islam
13 x دروغ و نقش آن در دين و دنياى ما
1 x ريشه يونانى معجزات قرآنى ۳
2 x شرحى بر سوره نحل
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۳
1 x مجموعه گفتارها (۱۵) آزادى و حقوق بشر
28 x اسلام رحمانى ۱
9 x Sublime Quran
3 x در راه سبز آزادى
8 x قرآن حكيم جلد ۵
3 x مجموعه گفتارها (۱۸)شخصيت‌هاى دينى، ملى
1 x قيامت، انسان، مرسلات، نباء، نازعات، عبس
12 x قرآن حكيم جلد ۶
6 x اسلام رحمانى ۲
2 x شرحى بر سوره‌هاى طه و انبياء
3 x پيام‌هاى پناه بخش آخر قرآن
8 x نقش آفرینانی که رفتند
2 x رهائي از ترس و اندوه
1 x شرحى بر سوره هاى نور و فرقان
1 x پاپ فرانسيس و نظريات جنجالى‌اش ۱
1 x شرحى بر دعاى كميل
4 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۲
3 x مجموعه آثار ۲۰
5 x سوپربال و انتخابات ايران
2 x ناامنى در حريم امن
14 x ايمان به غيب
16 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲
1 x فلسفه پيمان خدا از انسان
4 x اخلاق در خانواده
14 x اشكها و لبخندهاى هسته‌اى
9 x ادعاى اعجاز قرآن
22 x رانت خوارى‌هاى كلان
11 x پادشاهى خدا
38 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
10 x تحويل سال نو و تحولات جامعه مدنى
26 x در محضر قرآن حکیم
3 x قرآن و مفهوم جهاد
6 x ذى القرنين و كورش
3 x بار ديگر پاريس و پى‌آمدهاى ترور
3 x فقيهان و فرهنگ جامعه
3 x قرآن حكيم جلد ۳
15 x تحليلي بر انتخابات ايران
2 x پيروزى‌هاى پس از شكست ظاهرى عاشورا
10 x عشق در عرفان و قرآن ۱
2 x تحليلى در هویت ایرانى و اسلامى
17 x نيايش و نياز ۲
8 x در معنا و مفهوم صلات
3 x مجموعه آثار ۱۲
5 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
2 x نورى‌ زاد و شكست طلسم ترس
8 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
1 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
9 x مجموعه آثار ۱۸
14 x نگاهى به راه طى شده پس از ربع قرن
5 x ارتباط با خدا
4 x نزديك شدن به خدا ۲
4 x آغاز آفرينش انسان
3 x نگاه ستايش و سپاس به خلقت
3 x كدام اربعين؟
3 x پاسخ به سؤالات علمي درباره قرآن
2 x شرحى بر سوره عنكبوت و روم
4 x آزمون‌هاى آدمى
7 x آزادي و خط قرمزها
2 x مجموعه آثار ۱۳
3 x سايه سياه جنگ ايران و عربستان
8 x تشديد تنش‌هاى ميان ايران و عربستان
1 x شورا و بيعت
3 x مجموعه گفتارها (۲۷) پيشوايان دين‌ ومذهب ۲
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۲
1 x نقد اسلام و قرآن
14 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۱
2 x فلسفه قربانى و قرن ما
2 x مجموعه گفتارها (۹) نماز و نياز
3 x هاشمى رفسنجانى نقشى نيمه تمام
2 x شرحى بر سوره محمد، فتح، حجرات
1 x مجموعه گفتارها (۱۷) تقوى و سوگندهاى قرآن
3 x مجموعه گفتارها (۱۶) عرفان و قرآن
3 x تحوّلات اخير و حقوق متقابل مردم و حكومت
2 x شرحى بر سوره نساء
3 x رهروان تازه سفر كرده راه مصدق
10 x قرآن و نعمت خوف
3 x پاپ فرنسيس و تروريسم اسلامي
10 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
1 x قرآن و انسان
6 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۱
2 x اوصاف آدميان ۲
1 x جان جانان جهان
2 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
4 x تعصـّب
4 x تحليلى بر تحولات اخير آمريكا
1 x كتاب و سنّت
1 x مجموعه آثار ۱۵
4 x قرآن حكيم جلد ۴
18 x اوصاف آدميان ۱
6 x The Evolutionnary Course of the Quran
2 x نقش شاه در انقلاب بهمن ۵۷
1 x مجموعه آثار ۶
2 x نيك نيازى
6 x آفرينش جهان در ۶ روز
2 x چرا بازرگان نخست وزيرى را پذيرفت؟
1 x اجبار یا آزادی در تغییر دین
10 x مجموعه آثار ۲۲
5 x مترجمين ممتاز قرآن به زبان انگليسى
8 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۲
2 x ارتباط دين و دانش
1 x نيايش و نياز ۳
4 x اخلاق، زاده علم يا ايمان؟
4 x اثرات متقابل ايران و اسلام
11 x مجموعه آثار ۲۳
2 x بهشت تحميلى
2 x خواب‌هاى آشفته وليعهد عربستان
1 x بحران ديندارى غيراخلاقى
2 x قرآن و حقوق بشر
1 x مجموعه آثار ۱۶
4 x دروغ در جامعه دينى و دنياى ما ۲
3 x سيماى ظاهر و باطن آدمى
4 x بزرگداشت اميرانتظام و بسته نگار
1 x غم و شادى در شريعت
4 x فلسفه جهان خدايى و خداى قرآن ۱
4 x ادعاي اسلام ناب
2 x مدارس دينى مجلل از جيب ملت
2 x اختلافات انحرافى مذهبى
2 x آينده علم و ايمان ۲
4 x ترانه جنجال برانگيز
1 x نزديك شدن به خدا ۱
4 x آفرينش جهان
3 x قهر يا مهر خدا
1 x تجربه و سيرى از بى‌خدائى به ايمان
4 x حريم‌ها، حرمت‌ها و حقوق
16 x مجموعه آثار ۲۴
4 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۱
2 x مجموعه آثار ۲۱
4 x حكمت سخن ۱
4 x مجموعه آثار ۱۹
9 x قرآن حکیم جلد ۱
7 x سالروز تولد دكتر چمران ۲
1 x مجموعه گفتارها (۱) خدا شناسى
1 x مجموعه آثار ۱۷
3 x عشق در عرفان و قرآن ۲
2 x انقلاب در ارزيابى ۴۰ ساله
1 x قرآن و مسيحيان
11 x سالروز تولد دكتر چمران ۱
2 x فرهنگ و فناورى ارتباطى
2 x آرگو، نگاهى ناقص به ايران
2 x مجموعه آثار ۱۴
3 x حروف رمزى قرآن
3 x تصوير خشن و خصمانه از اسلام
1 x مجموعه آثار ۹
2 x برجام و پيامدهاى خروج آمريكا
2 x بنيادگرائى دينى و تحميل شريعت
3 x دين و آزادى
2 x يادى دوباره از دكتر مصدق
1 x انقلاب ايران در دو حركت
2 x سلسله مراتب روحانيت
5 x حريم حجاب
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۱
1 x تحولات بنیادی در کشورهای اسلامی
1 x تحليلى از سخنان پاپ بنديكت در مورد اسلام ۱
3 x عدالت و عوامل بازدارنده آن ۲
1 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۱
1 x سوگند هاى خداوندى
1 x زبان استعاره و تمثيل در قرآن
1 x مجموعه گفتارها (۲۳) پيشوايان دين و مذهب
1 x حمله تروريستي در فرانسه
4 x مجموعه گفتارها (۶) پيشواى آزادگان
1 x پيامبر و ترور مخالفين
1 x بازگشت به قرآن جلد ۳
2 x مجموعه آثار ۱۰
1 x پالايش آدمى
1 x بسترهاى برآمدن داعش ۲
1 x جايگاه اخلاق و معنويت
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۳
2 x بازگشت به قرآن جلد ۱
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۱
1 x جايگاه اخلاق در انديشه دينى ۱
3 x جايگاه اخلاق در انديشه دينى ۲
1 x مجموعه گفتارها (۱۳) خدا شناسى آلبوم ۲
1 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۱
1 x همگرائى و واگرائى ملى ۱
1 x حج تبلورى از زندگى ابراهيم
3 x تحليل احكام عبادي در اسلام ۳
1 x بازخوانى داستان آدم در قرآن ۳
1 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۳
2 x خاستگاه قدرت سياسى در ايران ۲
1 x مجموعه آثار ۳
1 x بـَـد خــدا شنــا ســى ۲
1 x تحليل احكام اجتماعى در اسلام ۴
1 x مفهوم هدایت از ديدگاه قرآن
1 x مسائلى پيرامون جامعه ايده آل دينى ۲
1 x پاسخ به سؤالات علمى بينندگان
1 x تحليلى از حوادث دانمارك
1 x پيام‌هاى نمادين در قصه‌هاى قرآنى
1 x فرجام ِ برجام
1 x بحران سوريه و عوارض آن
1 x قربانى تفتيش عقايد
1 x تقوا، نيروى كنترل و حفاظت ۲
4 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
2 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
1 x غزه قربانى قدرت و غرور نژادى ۲
2 x ازدواج موقت و اركان خانواده
1 x جنبش سبز و مقاومت مسالمت جويانه
1 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
1 x مجموعه گفتارها (۱۰) كدام اسلام
1 x سياست يکدست کردن حکومت
1 x منشاء شرور و شیطنت‌ها
1 x شرحى بر سوره آل عمران
1 x مجموعه گفتارها (۷) ابراهيم الگوى تمام
1 x به سوی خدا می‌رویم
1 x مجموعه گفتارها (۱۱) آخرت در جهان بينى دينى
1 x تقليد در دين
1 x بازگشت به قرآن جلد ۴
1 x مجموعه گفتارها (۱۲) ارزش هاى اخلاقى
1 x نقش زن در اجتماع
1 x شرحى بر سوره اسراء
$7,800.00
Manufacturer Info
Partove Noor
Partove Noor Homepage
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to عدالت و عوامل بازدارنده آن ۱
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce