PAYAM eCommerce Site
  Top » Catalog » كتاب Books » مهدى بازرگان MB » My AccountMy Account  |  Cart ContentsCart Contents  |  CheckoutCheckout   
Categories
سخنرانى CD-> (53)
ويدئو DVD-> (337)
كتاب Books-> (61)
  مهدى بازرگان MB (35)
  عبدالعلى بازرگان AB (26)
Manufacturers
What's New? more
مجموعه آثار ۲۲
مجموعه آثار ۲۲
$30.00
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Information
Shipping & Returns
Privacy Notice
Conditions of Use
Contact Us
بازگشت به قرآن جلد ۴ $10.00

بازگشت به قــرآن جلد ۴
انسان بينى قرآن

ناشر: انتشارات قلم
چاپ اول: ۱۳۶۴

۳۸۱ صفحه

بعدها ديدم (و در همين كتاب در فصل استكبار و استضعاف گفته خواهد شد) كه مفهوم شرك آنطور كه در قرآِ آمده است در افراد و در فرهنگ ها و اجتماعات چقدر ضعيف و وسيع و هلاكت آور است وچگونه انسان متمدن امروزى با پشت كردن ِ به خدا و دين يا تحريف و فراموشيِ توحيد، سازنده و گرفتار شركهاى شخصي و رواني و سياسي شده است. مطلبى كه در ادوار گذشته تفسير اصلاً به آن توجه نميشد يا بطور ضعيف توجه ميكرده اند. شرك مورد نظر و نفرت قرآن اختصاص به پرستيدن بت هاى سنگى و چوبى قديم يا حيوانات و موجودات اسماً مقدس نداشته، دامنه آن، بنص آيات قرآن، به اشخاص و بافكار و احزاب كشيده ميشود. پدر يا اجداد، رهبان و روحاني و هر بزرگ و رهبر يا مكتب و مرام كه بعنوان ارباب اتخاذ گردد و سرسپردگي يا اعتقاد جزمى و اطاعت كوركورانه، در مقابل و بَدَلِ خدا يا به جانشينى و واسطگى، به آنها ابراز گردد شرك به خدا است. و چه بلاها كه از اين رهگذرها دامنگير ابناء بشر شده است و باز هم ميشود!

برخى از تيترهاى كتاب عبارتند از:

  • طرح انسان در قرآن و شناخت بيشتر ما از قرآن

  • انسان در مكاتب الهي و انساني

  • جدول كلي انسان بيني قرآن و آيات

  • ترجمه و توضيح آيات دنيا پردازي انسان

  • بعد زماني انسان

  • استكبار و استعضاف

For more information, please visit this products webpage.
This product was added to our catalog on Wednesday 23 April, 2008.
Reviews
Customers who bought this product also purchased
قرآن حكيم جلد ۴
قرآن حكيم جلد ۴
در محضر قرآن حکیم
در محضر قرآن حکیم
قرآن حكيم جلد ۵
قرآن حكيم جلد ۵
مجموعه آثار ۲۰
مجموعه آثار ۲۰
آزادى در نهج البلاغه
آزادى در نهج البلاغه
پژوهشى در پرتو قرآن ۳
پژوهشى در پرتو قرآن ۳
Shopping Cart more
16 x روشنفكري و نوگرايي ملي و ديني ۱
4 x تضادهاى بنيادين نظام ولايى
10 x مجموعه آثار ۲۱
7 x حج، مدرسه حقوق
2 x مجموعه آثار ۱۶
3 x مجموعه آثار ۱۳
8 x آزادى در قرآن
6 x ارتباط با خدا
2 x اسلام و انحرافات روحانيت ۲
1 x مجموعه گفتارها (۱۰) كدام اسلام
4 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۱
3 x سيماى رسول
12 x حريم‌ها، حرمت‌ها و حقوق
1 x نقش بانوان نیکوکار در ایران
8 x پالايش آدمى
4 x انقلاب و آرمان‌هاى اوليه آن ۲
26 x آزادي و خط قرمزها
1 x نظارت مردم بر قدرت حاكم
2 x ناامنى در حريم امن
2 x اسلام دین جنگ یا صلح
1 x تحوّلات اخير و حقوق متقابل مردم و حكومت
1 x بزرگداشت اميرانتظام و بسته نگار
3 x مجموعه گفتارها (۴) پيامبر رحمت
5 x پادشاهى خدا
2 x انقلاب در ارزيابى ۴۰ ساله
4 x مجموعه آثار ۲۴
2 x آزادى در نهج البلاغه
2 x اسلام و انحرافات روحانيت ۱
5 x اسلام رحمانى ۱
1 x مجموعه گفتارها (۱۷) تقوى و سوگندهاى قرآن
3 x مجموعه گفتارها (۲۲) خدا در طبيعت
1 x ستيـز و ســازش اعــراب و ايرانيــان
15 x شرحى بر دعاى كميل
3 x انقلاب، اصلاح، تغییر
3 x اسلام رحمانى ۲
5 x حروف رمزى قرآن
2 x مجموعه گفتارها (۱۴) اخلاقيات
2 x شرحى بر سوره فصلت، شورى، زخرف
1 x نزديك شدن به خدا ۲
1 x آينده دنيا در آيينه قرآن ۲
1 x ايران و اسلام در بستر تاريخ
3 x مجموعه آثار ۱۱
2 x گسترش افراطى‌گرى دينى در خاورميانه
1 x مجموعه گفتارها (۱) خدا شناسى
1 x مجموعه گفتارها (۹) نماز و نياز
1 x تعقل و تعبّد
1 x آفرينش جهان در ۶ روز
1 x مجموعه آثار ۲
2 x انقلاب ايران در دو حركت
1 x مجموعه گفتارها (۷) ابراهيم الگوى تمام
2 x مجموعه گفتارها (۱۹) سرنوشت جوامع اسلامى
3 x مجموعه آثار ۲۰
7 x اشكها و لبخندهاى هسته‌اى
4 x جنبش سبز اخلاق و قدرت سياسى
6 x متدولوژى تدبر در قرآن
1 x نامه‌هاى پيامبر اسلام
2 x مجموعه آثار ۴
7 x مجموعه آثار ۱۷
1 x نقش آفرینانی که رفتند
1 x مجموعه آثار ۱۰
1 x سوره مجادله حشر ممتحنه صف جمعه منافقون
3 x مجموعه گفتارها (۱۲) ارزش هاى اخلاقى
3 x اشغال ايران و نقش اهل بيت پيامبر
2 x درسهائى از نهج البلاغه ۱
1 x تشديد تنش‌هاى ميان ايران و عربستان
1 x شرحى بر سوره‌هاى صافات و صاد
1 x شرحى بر سوره مائده
1 x مجموعه گفتارها (۱۸)شخصيت‌هاى دينى، ملى
2 x مجموعه گفتارها (۲) اجتماعى عقيدتى
1 x چهار بال اخلاق
1 x آفرينش جهان
2 x اخلاق، زاده علم يا ايمان؟
1 x مجموعه آثار ۶
1 x مشيـّت الهـى
1 x انتخابات و مشروعيت حكومت ۱
1 x شرحى بر سوره اعراف
1 x مجموعه گفتارها (۱۱) آخرت در جهان بينى دينى
2 x اعجاز عددی در قرآن
1 x مجموعه گفتارها (۱۵) آزادى و حقوق بشر
1 x پليس دينى، بدعتى در اسلام
5 x آرگو، نگاهى ناقص به ايران
1 x مجموعه گفتارها (۲۰) توحيد
1 x شورا و بيعت
2 x مجموعه گفتارها (۶) پيشواى آزادگان
1 x مجموعه آثار ۱۴
4 x ارتباط دين و دانش
2 x سلسله مراتب روحانيت
1 x مجموعه گفتارها (۲۳) پيشوايان دين و مذهب
1 x سقوط و بحران اخلاقى و ريشه‌هايش
1 x تهاجم فرهنگى
1 x تحليلى بر تحولات اخير آمريكا
9 x دستى از دور بر آتش مطبوعات
1 x ايران در مصاف بحران‌هاى بين‌المللى
2 x سياست يکدست کردن حکومت
1 x محرّم از منظر آزادى و امنيت
4 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۲
1 x سکولاريسم سياسى و حکومت دينى
1 x شعار مرگ بر آَمريكا
1 x ترامپيسم و چالشهاى دمكراسى
2 x مجموعه آثار ۲۳
1 x ايمان به غيب
1 x اهداف نهضت حسينى و شرايط زمانى امروز ما
1 x اوصاف آدميان ۱
8 x مشكلات و مسائل اولين سال انقلاب
1 x محرّم و سكولاريسم
1 x مفهوم شهيد و شهادت
3 x جان جانان جهان
1 x نقش افكار عمومى در دنياى امروز ۱
1 x مجموعه گفتارها (۱۳) خدا شناسى آلبوم ۲
8 x صراط مستقيم
1 x مجموعه آثار ۹
2 x حج تبلورى از زندگى ابراهيم
7 x سوپربال و انتخابات ايران
4 x تحليل احكام اجتماعى در اسلام ۴
6 x جنبش سبز و مقاومت مسالمت جويانه
1 x تقليد در دين
1 x ثبات وسقوط حكومت‌ها ۲
2 x اصلاحات و نوگرائى دينى
1 x تحليلي بر انتخابات ايران
1 x جايـگاه عيسى(ع) از ديدگاه قــرآن
2 x سيماى محمد در نگاه انديشمندان غرب ۱
1 x شرحى بر سوره آل عمران
1 x شرحى بر سوره‌هاى زمـر و غافـر
1 x نقد اسلام و قرآن
1 x تحلیل در هویت ایرانى و اسلامى ۲
1 x پيامبر از چشم يك غير مسلمان
1 x شرحى بر سوره اسراء
2 x پژوهشى در پرتو قرآن ۵
1 x شرحى بر سوره‌هاى طه و انبياء
2 x تكوير،انفطار،مطففين،انشقاق، بروج، طارق
1 x قربانى تفتيش عقايد
1 x اسلام شناخت و اسلام شعار
1 x قرآن حکیم جلد ۱
2 x ترانه جنجال برانگيز
1 x آغاز آفرينش انسان
1 x گردآورى قرآن
1 x شرحى بر سوره سبا، فاطر، ياسين
1 x مجموعه آثار ۱۲
1 x سيماى ظاهر و باطن آدمى
1 x ازدواج موقت و اركان خانواده
1 x خاطراتى از پيشگامان
1 x فلسفه روزه ماه رمضان
1 x پندهائى از زندگى استيو جابز
1 x قصاص و اعدام
1 x سالگرد تأسيس نهضت آزادى ايران
1 x پرسشها:سگ، اقليتهاى جنسى، ديه، سنگسار
1 x اختلافات انحرافى مذهبى
1 x بیداری در پرتو ذکر
1 x تركيه، الگوئى نو در جهان اسلام
1 x اخلاق سياسى در زندگى منتظرى
1 x شرحى بر سوره محمد، فتح، حجرات
1 x تحويل سال نو و تحولات جامعه مدنى
2 x ثبات وسقوط حكومت‌ها ۱
1 x سرسپردگى و بردگى سياسى
1 x در سايه سرو و آزادى
1 x سايه سياه جنگ ايران و عربستان
1 x پژوهشى در پرتو قرآن ۱
$3,562.50
Manufacturer Info
Ghalam
Other products
Notifications more
NotificationsNotify me of updates to بازگشت به قرآن جلد ۴
Tell A Friend
 
Tell someone you know about this product.
Reviews more
Write ReviewWrite a review on this product!
Languages
English
Currencies

Copyright © 2024 ePayam
Powered by osCommerce

osCommerce